ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα χρυσά κοσμήματα θα μπορούσαν να είναι ουδέτερα από άνθρακα

polutima metalla 1

Το περιβαλλοντικό κόστος για την αγορά ενός χρυσού κοσμήματος αυξήθηκε από πέρυσι, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού τον Νοέμβριο.
Κάθε τόνος χρυσού που παρήχθη πέρυσι ήταν υπεύθυνος για 32.689 τόνους διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα, διαπίστωσε. Αυτό συγκρίνεται με 29.128 τόνους εκπομπών CO2 ανά τόνο χρυσού το 2017.
Οι συντελεστές αυτοί είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους οργανισμούς παραγωγής χρυσού, όπως είναι και τα οχήματα, οι κλίβανοι, οι χημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή χρυσού καθώς και οι εκπομπές σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν οι εταιρείες παραγωγής για το τελικό τους προϊόν. Δεν περιλαμβάνει εκπομπές από τη μεταφορά του τελικού προϊόντος ή εκείνες που εκπέμπονται από τη χρήση πωλούμενων προϊόντων.

polutima metalla 2

Ωστόσο, η βιομηχανία χρυσού δεν είναι ανοσοποιημένη από τις πιέσεις της αγοράς, οι οποίες βλέπουν τους αγοραστές να γίνονται ολοένα και πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοί, δήλωσε ο Δρ Ben Caldecott, διευθυντής του Oxford Sustainable Finance Program και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
“Από τους πολύ μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές μέχρι και τους μικρότερους αποταμιευτές της χιλιετίας, επιθυμούν όλο και περισσότερο οι μετοχές τους σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων να έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό ίχνος”, ανέφερε.
“Η κύρια εστίαση είναι στην αλλαγή του κλίματος, αλλά αυτή η αυξανόμενη κοινωνική ζήτηση επεκτείνεται και σε άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η καταστροφή των οικοτόπων, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς ακόμα και στο νερό, μεταξύ άλλων”.
Αυτοί οι στόχοι έχουν ωθήσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού να παροτρύνει τα μέλη του να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστούν συντομότερα σε ουδέτερες οι εκπομπές άνθρακα και όχι αργότερα.

polutima metalla 3

Αλλά πώς μπορεί ο χρυσός να μειώσει τις εκπομπές του;
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού αναφέρει ότι θα ήταν αρκετά εύκολη η μετάβαση των εταιρειών εξόρυξης σε διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως τα drones για την παρακολούθηση τοποθεσιών, τον ενεργειακό αποδοτικό φωτισμό και τη χρήση προηγμένων στρατηγικών διαχείρισης για τον προγραμματισμό της κατανάλωσης ενέργειας και επίσης θα μπορούσε να μειωθεί η εξάρτηση από εφεδρικές γεννήτριες τύπου ντίζελ.
Προτείνει επίσης την αναζήτηση επενδύσεων σε πηγές ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, για να μειώσουν τις εκπομπές είτε από το δίκτυο είτε να δημιουργήσουν τις δικές τους γενεές κοντά σε φυτά. Μακροπρόθεσμες αλλαγές που θα έπρεπε να επιτύχει η βιομηχανία για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών θα περιλάμβαναν την αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με φυσικό αέριο με ηλεκτρικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και τη μεταφορά των τελικών προϊόντων χρυσού.
Εν τω μεταξύ, το τελικό 5% των εκπομπών άνθρακα που δημιουργούνται στην παραγωγή χρυσού προέρχεται από τις χημικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εμπορικού χρυσού. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να απαλειφθούν αυτές οι διαδικασίες, οπότε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού συνιστά στα μέλη του να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε προγράμματα αντιστάθμισης, όπως η φύτευση δέντρων, προκειμένου να διατηρηθούν οι στόχοι εκπομπών.