Image
Image
Image
Image

Πρόστιμα Μαμούθ ύψους 658 χιλ. ευρώ

Σε έξι εταιρείες ρολογιών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

prostima 1

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 658.328,18 ευρώ στις εταιρίες:

• Τάιμ Σέντερ Αντιπροσωπείες Εμπορία Ωρολογίων Κοσμημάτων Ηλεκτρονικών Ανώνυμη Εταιρεία
• Αικατερίνη Καντζίκη - Δημήτριος Κουτσικόπουλος IKE
• Shop & Trade Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ενδυμάτων Διανομής και Παροχής Υπηρεσιών
• Symbol Ελλάς Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία
• Oris SA
• Amer Sports Export GMBH

Η διαδικασία ξεκίνησε όταν η Κωσταρέλος Ανώνυμη Εμπορική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον της Ε.Α. τον Ιούλιο του 2017 τις άνω εταιρείες για παράβαση των νόμων αρ. 1 Ν3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Αυτό οδήγησε στο να διεξαχθεί αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) μέσω ερωτηματολογίων και επιτόπιων ελέγχων. Ωστόσο η Εισήγηση κοινοποιήθηκε στις καταγγελλόμενες εταιρείες το 2020. Έπειτα από αυτό , η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ολομέλειας της Ε.Α. έλαβε χώρα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.
Σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή:

• Καθορισμό τιμών μεταπώλησης
• Ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου
• Περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής
• παγόρευση παθητικών πωλήσεων

prostima 2

Έτσι έπειτα από την αποδεδειγμένη παράβαση του αρ. 1 Ν3959/2011 – το οποίο καθορίζει ότι: απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια- αλλά και του αρ. 101 ΣΛΕΕ – Σύμφωνα με το οποίο: (1) Είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, (2) Οι απαγορευμένες δυνάμει του παρόντος άρθρου συμφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες (κ.α.)- , η Ε.Α. υπέβαλλε ανάλογα πρόστιμα στην κάθε εταιρεία ξεχωριστά.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Τάιμ Σέντερ Αντιπροσωπείες Εμπορία Ωρολογίων Κοσμημάτων Ηλεκτρονικών Ανώνυμη Εταιρεία: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμού τιμών μεταπώλησης και παρεμπόδιση του παράλληλου εμπορίου, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον από το έτος 2012 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 183.154,11 ευρώ.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Αικατερίνη Καντζίκη - Δημήτριος Κουτσικόπουλος IKE: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 20111 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 182.741,86 ευρώ.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Shop & Trade Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ενδυμάτων Διανομής και Παροχής Υπηρεσιών: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 2016 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 21.899,79 ευρώ.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Symbol Ελλάς Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, από το έτος 2011 έως το έτος 2016 και επιβολή προστίμου ύψους 238.655,22 ευρώ.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Oris S.A: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για άμεσο περιορισμό στις παθητικές πωλήσεις σε μεταπωλητές εκτός Ελλάδας και Κύπρου, από το έτος 2014 έως το έτος 2020 και επιβολή προστίμου ύψους 18.370,80 ευρώ.
Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία Amer Sports Export GMBH: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης των ρολογιών χειρός έναντι του χονδρεμπόρου-διανομέα της, από το έτος 2015 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 13.506,40 ευρώ.
Περαιτέρω, η ΕΑ υποχρέωσε τις ως άνω εταιρείες να παύσουν τις ως άνω παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται, και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.
Κατά τα λοιπά, ως προς την επιχείρηση με την επωνυμία Fossil Group, η ΕΑ δεν διεπίστωσε παράβαση των άρθρων 1 του ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, απέρριψε την καταγγελία της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς της, και κατά το μέρος που αυτή αφορούσε τις εταιρίες «Rist Hellas Private Company ΙΚΕ», «Ντηζελ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ειδών Ένδυσης», «Ρ. Γκόγκας και ΣΙΑ ΟΕ», «The Swatch Group (Greece) SA», «Swatch Group LTD», «Γαβριήλ Μ. Αποσπόρης», «Χρονώρα Π. Καλλιγέρης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», «TAG HEUER Headquarters Branch of LVMH Swiss Manufacture SA», «Lothman Trading B.V.(OOZOO TIMEPIECES)».

Πηγή: mononews